ກໍາລັງໂຫລດ

ທີ່ພັກ

ຍັງບໍ່ມີລາຍຊື່ໃດໆເທື່ອ

ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ

ລາຍຊື່ທີ່ນິຍົມ

6bhk + 7t (4,000 Sq Ft) Independenthouse ໃນຂະ ແໜງ-49 Gurgaon, Gurgaon 6bhk + 7t (4,000 Sq Ft) Independenthouse ໃນຂະ ແໜງ-49 Gurgaon, Gurgaon
6bhk + 7t (4,000 Sq Ft) Independenthouse ໃນຂະ ແໜງ-49 Gurgaon, Gurgaon
28,500,000 INR
| 6 ຕຽງ | 7 ອາບນໍ້າ | 4000 Sq Ft
 Gurgaon in Haryana (India)
ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (1,470 Sq Ft) ໃນ Thane West, Mumbai ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (1,470 Sq Ft) ໃນ Thane West, Mumbai
ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (1,470 Sq Ft) ໃນ Thane West, Mumbai
25,000 INR / Monthly
| 2 ຕຽງ | 3 ອາບນໍ້າ | 1470 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
ອາພາດເມັນ 1bhk (700 Sq Ft) ໃນເມືອງ Airoli, Mumbai ອາພາດເມັນ 1bhk (700 Sq Ft) ໃນເມືອງ Airoli, Mumbai
ອາພາດເມັນ 1bhk (700 Sq Ft) ໃນເມືອງ Airoli, Mumbai
18,000 INR / Monthly
| 1 ຕຽງ | 700 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
ອາພາດເມັນ 1bhk (350 Sq Ft) ໃນ Dahisar, Mumbai ອາພາດເມັນ 1bhk (350 Sq Ft) ໃນ Dahisar, Mumbai
ອາພາດເມັນ 1bhk (350 Sq Ft) ໃນ Dahisar, Mumbai
13,000 INR / Monthly
| 1 ຕຽງ | 350 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
1bhk + 1t (780 Sq Ft) ອາພາດເມັນໃນ Gottigere, Bangalore 1bhk + 1t (780 Sq Ft) ອາພາດເມັນໃນ Gottigere, Bangalore
1bhk + 1t (780 Sq Ft) ອາພາດເມັນໃນ Gottigere, Bangalore
9,000 INR / Monthly
| 1 ຕຽງ | 1 ອາບນໍ້າ | 780 Sq Ft
 Bangalore in Karnataka (India)
ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (960 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 137, Noida ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (960 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 137, Noida
ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (960 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 137, Noida
14,000 INR / Monthly
| 2 ຕຽງ | 3 ອາບນໍ້າ | 960 Sq Ft
 Noida in Uttar Pradesh (India)
ອາພາດເມັນ 3bhk (2,000 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 6 Dwarka, Delhi ອາພາດເມັນ 3bhk (2,000 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 6 Dwarka, Delhi
ອາພາດເມັນ 3bhk (2,000 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 6 Dwarka, Delhi
27,000 INR / Monthly
| 3 ຕຽງ | 2000 Sq Ft
 Delhi in Delhi (India)
2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) Builderfloor ໃນ KC Krishna Reddy Layout, Bangalore 2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) Builderfloor ໃນ KC Krishna Reddy Layout, Bangalore
2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) Builderfloor ໃນ KC Krishna Reddy Layout, Bangalore
10,000 INR / Monthly
| 2 ຕຽງ | 2 ອາບນໍ້າ | 1300 Sq Ft
 Bangalore in Karnataka (India)
ອາພາດເມັນ 2bhk + 2t (935 Sq Ft) ໃນເມືອງ Raj Nagar Extension, Ghaziabad ອາພາດເມັນ 2bhk + 2t (935 Sq Ft) ໃນເມືອງ Raj Nagar Extension, Ghaziabad
ອາພາດເມັນ 2bhk + 2t (935 Sq Ft) ໃນເມືອງ Raj Nagar Extension, Ghaziabad
8,500 INR / Monthly
| 2 ຕຽງ | 2 ອາບນໍ້າ | 935 Sq Ft
 Ghaziabad in Uttar Pradesh (India)
1bhk + 1t (540 Sq Ft) Builderfloor In Sushant Lok Phase - 1, Gurgaon 1bhk + 1t (540 Sq Ft) Builderfloor In Sushant Lok Phase - 1, Gurgaon
1bhk + 1t (540 Sq Ft) Builderfloor In Sushant Lok Phase - 1, Gurgaon
17,000 INR / Monthly
| 1 ຕຽງ | 1 ອາບນໍ້າ | 540 Sq Ft
 Gurgaon in Haryana (India)

ລາຍຊື່ລ້າສຸດ

6bhk + 7t (4,000 Sq Ft) Independenthouse ໃນຂະ ແໜງ-49 Gurgaon, Gurgaon 6bhk + 7t (4,000 Sq Ft) Independenthouse ໃນຂະ ແໜງ-49 Gurgaon, Gurgaon
6bhk + 7t (4,000 Sq Ft) Independenthouse ໃນຂະ ແໜງ-49 Gurgaon, Gurgaon
28,500,000 INR
| 6 ຕຽງ | 7 ອາບນໍ້າ | 4000 Sq Ft
 Gurgaon in Haryana (India)
ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (1,470 Sq Ft) ໃນ Thane West, Mumbai ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (1,470 Sq Ft) ໃນ Thane West, Mumbai
ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (1,470 Sq Ft) ໃນ Thane West, Mumbai
25,000 INR / Monthly
| 2 ຕຽງ | 3 ອາບນໍ້າ | 1470 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
ອາພາດເມັນ 1bhk (700 Sq Ft) ໃນເມືອງ Airoli, Mumbai ອາພາດເມັນ 1bhk (700 Sq Ft) ໃນເມືອງ Airoli, Mumbai
ອາພາດເມັນ 1bhk (700 Sq Ft) ໃນເມືອງ Airoli, Mumbai
18,000 INR / Monthly
| 1 ຕຽງ | 700 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
ອາພາດເມັນ 1bhk (350 Sq Ft) ໃນ Dahisar, Mumbai ອາພາດເມັນ 1bhk (350 Sq Ft) ໃນ Dahisar, Mumbai
ອາພາດເມັນ 1bhk (350 Sq Ft) ໃນ Dahisar, Mumbai
13,000 INR / Monthly
| 1 ຕຽງ | 350 Sq Ft
 Mumbai in Maharashtra (India)
1bhk + 1t (780 Sq Ft) ອາພາດເມັນໃນ Gottigere, Bangalore 1bhk + 1t (780 Sq Ft) ອາພາດເມັນໃນ Gottigere, Bangalore
1bhk + 1t (780 Sq Ft) ອາພາດເມັນໃນ Gottigere, Bangalore
9,000 INR / Monthly
| 1 ຕຽງ | 1 ອາບນໍ້າ | 780 Sq Ft
 Bangalore in Karnataka (India)
ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (960 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 137, Noida ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (960 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 137, Noida
ອາພາດເມັນ 2bhk + 3t (960 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 137, Noida
14,000 INR / Monthly
| 2 ຕຽງ | 3 ອາບນໍ້າ | 960 Sq Ft
 Noida in Uttar Pradesh (India)
ອາພາດເມັນ 3bhk (2,000 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 6 Dwarka, Delhi ອາພາດເມັນ 3bhk (2,000 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 6 Dwarka, Delhi
ອາພາດເມັນ 3bhk (2,000 Sq Ft) ໃນຂະ ແໜງ 6 Dwarka, Delhi
27,000 INR / Monthly
| 3 ຕຽງ | 2000 Sq Ft
 Delhi in Delhi (India)
2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) Builderfloor ໃນ KC Krishna Reddy Layout, Bangalore 2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) Builderfloor ໃນ KC Krishna Reddy Layout, Bangalore
2bhk + 2t (1,300 Sq Ft) Builderfloor ໃນ KC Krishna Reddy Layout, Bangalore
10,000 INR / Monthly
| 2 ຕຽງ | 2 ອາບນໍ້າ | 1300 Sq Ft
 Bangalore in Karnataka (India)
ອາພາດເມັນ 2bhk + 2t (935 Sq Ft) ໃນເມືອງ Raj Nagar Extension, Ghaziabad ອາພາດເມັນ 2bhk + 2t (935 Sq Ft) ໃນເມືອງ Raj Nagar Extension, Ghaziabad
ອາພາດເມັນ 2bhk + 2t (935 Sq Ft) ໃນເມືອງ Raj Nagar Extension, Ghaziabad
8,500 INR / Monthly
| 2 ຕຽງ | 2 ອາບນໍ້າ | 935 Sq Ft
 Ghaziabad in Uttar Pradesh (India)
1bhk + 1t (540 Sq Ft) Builderfloor In Sushant Lok Phase - 1, Gurgaon 1bhk + 1t (540 Sq Ft) Builderfloor In Sushant Lok Phase - 1, Gurgaon
1bhk + 1t (540 Sq Ft) Builderfloor In Sushant Lok Phase - 1, Gurgaon
17,000 INR / Monthly
| 1 ຕຽງ | 1 ອາບນໍ້າ | 540 Sq Ft
 Gurgaon in Haryana (India)